Sunday, February 20, 2005

Удирдах зөвлөлийн гишүүн Р. Ганбат

Р. Ганбат Удирдах зөвлөлийн гишүүн, МУCТА, МУ-ын ҮДБЭЧ-ын удирдаач, ХБК-ын Үндэcний хөгжмийн найрал удирдаач, багш

No comments:

Post a Comment