Sunday, February 20, 2005

Удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Өлзийбуян

Б.Өлзийбуян Удирдах зөвлөлийн гишүүн, ХБК-ын цохиур хөгжмийн багш, МУ-ын ҮДБЭЧ-ын ҮХИН-ын хөгжимчин

No comments:

Post a Comment