Thursday, October 6, 2011

Б. Шарав - Сэрсэн тал - Удирдаач Д.Нямдаш

Сэрсэн тал
Хөгжмийн зохиолч Б. Шарав
Удирдаач Д.Нямдаш
НУБЧ-ын Хангарьд үндэсний хөгжмийн найрал

No comments:

Post a Comment