Thursday, February 26, 2015

Талын бүрээн дуудлага

хөгжим : Ш. Өлзийбаяр
Талын бүрээн дуудлага

ХБК-ийн Үндэсний үлээвэр хөгжмийн чуулга
удирдсан : багш Б.Баасансүрэн
No comments:

Post a Comment